Privatlivspolitik for HårdtTrælasten

HårdtTrælasten tager som firma din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler firmadata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, og vi vil gøre alt for, at dine data behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: HårdtTrælasten
Adresse: Islandsgade 40 – 4690 Haslev
CVR: 39719630
Telefonnr.: 5631 3902
Mail: michael@haardttrae.dk
Website: www.haardttrae.dk
 

Vi sikrer fair og gennemskuelig databehandling

Når vi beder dig om at stille dine data til rådighed, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Vi bruger kun dine data til eget formål så vi kan udskrive faktura med cvr nr.
 

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig/dit firma, for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt vores måde at komme i kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter hovedsagelig:
• Almindelige persondata i form af kontaktoplysninger fx cvr, tlf.nr. osv.
 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker, når vi har brug for at tilsende dig information om vores virksomhed, eller dele generel viden om spot-tilbud o. lign.
 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de firmadata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de firmadata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
 

Vi kontrollerer og opdaterer dine firmadata

Vi kontrollerer, at de firmadata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine firmadata løbende.
 
Da vores fremsendelse af faktura er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
 

Vi sletter dine firmadata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine firmadata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores behandling og opbevaring af dine data. 
 

Lagering og sletning af dine firmadata

Data som skat har brug for, kan ikke slettes før efter minimum 3 år.
Dog vil firmadata være lageret i regnskabsudbyderes system, af hensyn til retssikkerhed.
 
Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 

Vi videregiver ikke dine firmadata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine firmadata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed ved at kontakte os.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine firmadata, fx som led i indberetning til en myndighed.
 

Vi beskytter dine firmadata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 

Brug af cookies

Vores hjemmeside er lavet hos Bricksite, og der benytters kun cookies som standard. Det eneste der bruges, er en søgeoptimering ift. Google, hvilke ikke benytter cookies
I kan læse Bricksites betingelser på linket her: https://bricksite.dk/bricksite/betingelser/
 

Dine rettigheder som virksomhedsejer

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine virksomhedsdata.
 
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
 
Hvis du mener, at de virksomhedsdata vi behandler, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
 
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine virksomhedsdata. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine virksomhedsdata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 
Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine virksomhedsdatadata.
Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine virksomhedsdata.
 
Vi sletter af egen drift dine virksomhedsdata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt os

Har du forespørgsler på træ eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os.

HårdtTrælasten handler kun med bæredygtigt træ og vi kan tilbyde "over 100 års erfaring" kvalitetsrådgivning på mange forskellige indenfor området.

Hos os er kunden altid i højsædet, og vi leverer fra dag til dag.
 

Kontakt os for tilbud

Benyt vores praktiske kontaktmodul,
og få hurtigt et skriftligt tilbud retur.
HårdtTrælasten | CVR: 39719630 | Islandsgade 40, 4690 Haslev - Danmark | Tlf.: +45 5631 3902